Днес в района на Младежки дом е намерено куче порода Самоед.

Моля, ако някой си го познае, нека се обади на телефон 0899 172 211. 

Василев.