Изпращам Ви няколко снимки на детска площадка до жилищен блок (на ул. „Сакар” 8) в кв. Тракия. Детските съоръжения са обрасли с висока трева, която след падналите обилни дъждове продължава да расте с всеки изминал ден.

На тази площадка играят децата от блока и съседните жилищни сгради, но от около месец на нея се разхождат единствено и необезпокоявано уличните кучета.

Затова бих искала да попитам чрез Вас отговорните за окосяването на тревните площи в града лица: Къде да играят децата ни?

Силвия Иванова, sisi.56@abv.bg