Приключи проектът „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав на стойност 1,766 млн. лв, съобщиха от пресцентъра на  Областна администрация. Той бе финансиран по оперативна програма „Околна среда“.

Ленатата днес прерязаха областният управител Донка Иванова и заместникът й Петко Шаренков, кметът на Велики Преслав Александър Горчев и управителят на ВиК-Шумен Светлозар Дамянов.

Донка Иванова поздрави жителите на Велики Преслав с реализацията на този мащабен и важен за общината проект, чрез който е изградена съвременна канализационна и водопровода мрежа като част от усилията за опазването на околната среда.

Основната цел, заложена в проекта, бе подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, посредством повишаване на качеството на услугите за питейно-битово водоснабдяване и третиране на отпадъчните води.

ШУМ.БГ