Специализирана комисия установи, че язовир „Нови пазар 1“ е в добро експлоатационно състояние. Няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Припомняме, че комисията бе сформирана със заповед на зам.-областния управител Петко Шаренков след заседание на Щаба по бедствия и аварии вчера, на което кметът на Нови пазар Румен Панайотов алармира, че под преливника на язовира се е образувала дупка и има опасност за жителите на града.

Констатирани са били частични повърхностни нарушения на бетоновата облицовка на преливника. Видимите течове от страна на сухата страна на преливника били породени от преминаване на вода през пукнатини и компрометирани фуги по облицовката на водната страна на преливника. Изтичането на вода в момента на огледа билo около 2-3 л/сек.

„Заключението на комисията от специалисти е, че преливникът и язовирната стена на язовира са в добро експлоатационно състояние. Преливникът е разположен в ската извън язовирната стена, като водният поток след него преминава през бързоток на съоръжението. Констатираното по време на огледа състояние на преливника не застрашава сигурността на язовирната стена и прилежащите по течението на реката град Нови пазар и инфраструктурните обекти“, казаха от пресцентъра на Областна администрация.

Eкспертите смятат, че източваните водни количества през основния изпускател, при запазване на настоящите метеорологични условия, могат да осигурят достигане на водно ниво, даващо възможност за възстановяване на бетоновата облицовка на преливника. Комисията препоръчала на Напоителни системи, собственик на язовира, да създаде организация за своевременно изпълнение на възстановителните работи, веднага след като се достигне необходимото водно ниво.

В комисията участваха представители на „Напоителни системи“, ВиК-Шумен, регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, община Нови пазар и Областна администрация-Шумен.

ШУМ.БГ