Така изглежда ул порек след прокопаването.

Росен Парлакчиев, parlakchiev@gmail.com