Втори ден камионите на БКС минават покрай този боклук и не го прибират 08.10.2015. Улица Захари Димов и Пръви май  кв.Дивдядово.

Мариана Николова, koala6514@abv.bg