40-сантиметров и трети по големина в страната астрономически телескоп ще бъде монтиран до дни на Шуменското плато. Днес бе тържествено открита обсерваторията с купола му. До големия има и по-малък телескоп, с диаметър на огледалото 25 см.

За церемонията пристигнаха учени от БАН, присъстваха политици и хора от ръководството на Шуменския университет, който ще стопанисва обсерваторията.

На първия етаж на 15-метровата сграда ще се помещава информационен център на Природен парк „Шуменско плато”. Всичко е част от проекта „Устройство и управление на ПП „Шуменско плато” на стойност 4,9 млн.лв. Той включва още благоустрояване на пещера „Бисерна“, ремонт на всички туристически заслони, обновяване на основните туристически пешеходни маршрути, както и изграждане на информационен център и административна сграда до входа на парк “Кьошкове”.

Самите телескопи пък са купени по проекта "SMARTNET" на стойност 150 хил.лв, спечелен от екипа на Астрономическия център на ШУ .

“Това е реализацията на една наша дългогодишна мечта – мечтата на астрономическия екип на Шуменския университет да разполагаме със собствена обсерватория, да подарим на нашите съграждани, на младежта на Шумен, на гостите на града, две очи към небето, там, където са отправени и нашите погледи, като астрономи”, каза в речта си проф. Диана Кюркчиева, председател на Съюза на астрономите в България и ръководител на Катедрата по теоретична и приложна физика към ШУ.

Директорът на ПП „Шуменско плато” Сашко Кунев заяви, че целият проект ще бъде приключен преди изтичане на крайния му срок 31-ви октомври. “Строителните дейности навсякъде са приключили. Предстои откриване и на пещера „Бисерна“, но там по предписание на биолозите ще бъде отворена за туристи през 2017-та година, за да може да се възстанови популацията на прилепите”, каза Кунев.

За момента има СОТ охрана, а в момента се търсят начини за осигуряване на щатна бройка за жива охрана.

“Гражданите ще могат да посещават обсерваторията след окончателното монтиране и настройване на телескопите. Засега достъпът ще бъде свободен, но по-нататък, за да може да се издържа обсерваторията, ще има някаква цена, както е навсякъде”, добави Кунев.

ШУМ.БГ