Здравейте, точно преди изборите приключи ремонта на ул.Кирил и Методий в участъка от у.В.Друмев до ул.Н.Попович пред ясли Изворче и ПМГ. В резултат на този  некачествен ремонт старите капаци на шахтите в средата на уличното платно са сложени с луфт и при преминаване на коли върху тях здават невъобразим и дразнещ живеещите в съседство шум, а натовареността на улицатя е голяма. Вероятно и платното и шахтите ще се разбият по бързо, а идва зима. Моля, направете проверка и вижте защо свършената работа платена с нашите данъци е некачествена и води до значителни неудобства, вместо да подобри живота ни.

С уважение Николова, kornelia70@abv.bg