Възстановиха изцяло асфалтовата настилка на ул. „Хан Аспарух” в с. Ружица, община Никола Козлево. Поставени са и нови бордюри, съобщиха от общината.

С това общината финализира проекта  „Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул."Хан Аспарух" - с. Ружица”. Ремонтните дейности са част от проект 2014BG16SPO001-022/01.06.2015 г., финансиран от фонд „Солидарност“ 2014 г. Строителството стартира на 19 октомври и приключи в предвидените срокове, като обектът бе въведен в експлоатация на 11 декември.

 Според Таня Христова, гл. спец. "Проекти и инвестиции" в Общината общият размер на допустимите разходи по проекта е 174 019.52 лева, от които отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 149 686.72 лева, а остатъкът от близо 61 хиляди лева е осигурен от местния бюджет. Община Никола Козлево бе сред първите администрации в страната, която успя в поставените кратки срокове да изготви технически проект и да внесе към фонд „Солидарност” искане в обявения срок до 6 април 2015 г. 

ШУМ.БГ