Председателят на УС на СБТТИК Североизточна българско-турска търговско-индустриална камара) Фикрет Индже и кметът на Община Каолиново Нида Ахмедов подписаха вчера в офиса на Камарата меморандум за сътрудничество.

По силата на този документ двете страни ще си сътрудничат активно в сферата на повишаване на трудовата заетост в региона, за създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща търговията и инвестициите.

Ръководствотно на Камарата се ангажира да предоставя на общината информация за бизнес прояви в България и в Турция, като панаири, бизнес изложения, форуми, изложби. Според председателят на Камарата Фикрет Индже това би могло да подпомага общината както в общата й икономическа политика, така и в ежедневната й дейност.

Камарата ще предоставя информация и за интереса на потенциални инвеститори за създаване на поминък в региона. В същото време ще посредничи с информация към инвеститори за възможностите на общината да предоставя терени и сгради, общинска осбственост за създаване на бизнес структури в региона.

Създаването на партньорски отношения между община Каолиново и икономически субекти в  Турция също ще бъде приоритет в бъдещото сътрудничество. Двете страни считат, че биха могли да използват много по-ефективно общите си възможности за прокарване пътя за нови инвеститори в общината за преодоляването на бюрократични пречки, създавани от държавни институции на областно ниво. Фикрет Индже и Нида Ахмедов се споразумяха да провеждат регулярни срещи за отчитане на ефекта от подписания меморандум за сътрудничество.

ШУМ.БГ