Здравейте,

Пиша ви като се надявам да предоставите публичност на кръстовище в Шумен, което е добре сигнализирано но явно трудно за тълкуване от водачите.

Изпращам схема на кръстовището със следните разяснения:

Водачите по направлението отбелязано със червен цвят следва да преминават с предимство, тъй като пътят е сигнализиран със знак Б3 и допълнителна табела.

Водачите по направленията отбелязани със син и зелен цвят са на път без предимство. Макар че зеленото направление е сигнализирано със знак Б1 (обърнат триъгълник), а синьото направление е сигнализирано със знак Б2 (СТОП), движещите се по зеленото направление следва да пропуснат движещите се по синьото, тъй като правят ляв завой, докато синьото направление прави десен завой (и двете направления на път без предимство).

В българския закон за движение по пътищата няма път с "малко" предимство и път с "по-малко" предимство. Знаците Б1 (обърнат триъгълник) и Б2 (СТОП) означават път без предимство.

Тълкованието, че водачът правещ ляв завой е вече навлязъл в кръстовището не е състоятелен, тъй като кръстовището е сигнализирано с допълнителна табела като едно кръстовище, а не две поредни.

Благодаря предварително за оказаното съдействие от страна на журналистите от shum.bg

В България има много кръстовища сигнализирани лошо, маркирани лошо и изпълнени лошо, но това не е едно от тях.

Бъдете толерантни на пътя и уважавайте останалите водачи!

Стоян Добрев

stdobrev87@gmail.com