"БЛАГОДАРИМ НА ФИРМАТА",  която си разкопа, за да си прекара кабелите под земята по заповед на кмета.

Блока се намира на ул "Средна гора " №3. След издадена заповед на кмета всички кабелни оператори да прекарат кабелите си под земята една фирма дойде пред нашия блок, разкопа, прекара кабелите под земята и след като си свърши задачата работниците вече си отидоха/ на тях им се плащало за 1 метър разкопано място, кой ще възстанови терена във първоначалния му вид/ . Това обаче са последствията за нас - живущите в блока. След вчерашния дъжд картинката е още по хубава, защото купчинките които те оставиха от дъждовните води вече са на пътното плътно.

Питаме Ние, сега кой трябва да довърши на половина оставената от тях работа и да възстанови терена. Целта на мероприятието е за удобство на гражданите , но това в случая ни създава един голям дискомфорт.

Кадрие Керим

bvs_shumen@abv.bg