Откритият наскоро Център, предоставящ  интегрирани социални услуги на възрастни и хора с увреждания в село Хърсово, община Никола Козлево вече е и със собствен микробус, съобщиха от общината.

Към настоящия момент целевата група обхваща 76 лица с увреждания и възрастни хора, които са с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Центърът предоставя услугите „личен асистент”, лечебна физкултура, трудотерапия, помощни административни услуги и психологическа подкрепа.

При нужда потребителите могат безплатно да ползват услугите на медицинската сестра за измерване на витални показатели, извършване на манипулации, помощ в изпълняването на лечебни процедури, поставяне на инжекции, смяна на превръзки. 

Извозването от всички населени места на територията на общината до село Хърсово е напълно безплатно за потребителите и се извършва по график.

Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда е в рамките на проект „Община Никола Козлево в помощ за независим живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

ШУМ.БГ