Нова спортна площадка с фитнес център бе открита днес в двора на Основно училище “Христо Ботев”, в село Тушовица, съобщи Явор Якимов, директор на учебното заведение.

Тя струва 5000 лева и е изградена по проект “Чиста околна среда- аз участвам“ към ПУДООС на министерството на околната среда и водите. Само за 20 дни работниците от шуменската фирма „НИКЕ-Стройпроект" я направиха. Благодарение пък на подкрепата на „Лайнс клуб“- Шумен се сдобихме с ограда и още две пейки”, обясни Якимов. С доброволен труд са се включили и от персонала на училището.

Днес новата спортна площадка бе открита от директора на училището и от народния представител Ралица Тодорова, която гостува на децата от 1 до 4 клас и се включи в кампанията “Голямото четене”. “Тя прочете българската народна приказка  „Най-хубавото“ и подари на първокласниците учебни пособия", допълни Якимов. Според него  проведената днес инициатива цели  да  се заостри  вниманието на учениците, който са билингви, към българския книжовен език и популяризиране на българската и чуждестранна литература.

В училището в село Тушовица, Върбишка община се обучават 50 ученици от 1 до 8 клас в 4 слети паралелки. Тази година първокласниците са 3-ма.

ШУМ.БГ