Днес ОбС в Нови пазар ще заседава извънредно от 15 часа. Съветниците ще обсъждат предложение относно измемение на чл.35,ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2008г. и предложение относно взимане на решение за управление на общински недвижим имот-частна общинска собственост. ШУМ.БГ