15 деца коледари от училище "Св. Паисий Хилендарски" днес "налазиха" горското във Върбица. Те сурвакаха колектива на ТП "ДГС Върбица" с пожелания новата година да е мирна и честита, здрава и щастлива, пълна с благоденствие и успехи.

За любезните домакини малчуганите коледари пяха песни и рецитираха стихотворения, а директорът инж. Хълми Амза, от името на колектива на стопанството благодари за прекрасните изпълнения и пожелания и зарадва децата с подаръци и много лакомства. 

ШУМ.БГ