Над 30 учители, работещи в средните и основните училища и професионалната гимназия в Нови пазар, излязоха с открито писмо срещу Наредба № 1/16.01.2017 г. на МОН. Тя регламентира възстановяването на транспортните разходи на педагогическите специалисти, които работят в населени места извън местоживеенето си.

В Наредбата е посочено, че право на възстановяване на транспортни разходи имат само педагогически специалисти, които пътуват и работят в населени места с жители до 5 хил. души. Нови пазар е с по-голямо население, но в града работят много преподаватели от Шумен.

„Чрез настоящото писмо ние педагогическите специалисти, работещи в училищата в Нови пазар, категорично изразяваме несъгласие и протестираме срещу съдържанието на подписаната в последните дни Наредба от министъра на образованието в оставка Меглена Кунева“, се казва в отвореното протестно писмо на учителите.

Според тях текстът, в който е посочено, че се възстановяват разходите за транспорт само на учители, пътуващи до населени места с до 5 хил. жители е дискриминационен.

„Поради какви причини така грубо и необяснимо се дискриминират, пътуващите учители до малките градчета, спрямо пътуващите учители до селата? Нима работните заплати на тези учители са по-различни, по-високи или съдържат допълнителни опции за компенсиране на направените лични разходи от пътуващите?“, пишат в писмото си педагогическите специалисти, които пътуват до Нови пазар.

Те посочват, че месечният разход за пътуване на учител е в порядъка на 100-120 лв.

Според учителите, ако никой не чуе гласа им и не се спре обнародването на Наредбата в Държавен вестник, ще се направи „лоша услуга на образованието“.
Чрез писмото си учителите настояват компетентните органи да премахнат дискриминационния текст „малки селища“ от Наредбата.

„Никой няма полза от противопоставяне на едни преподаватели на други в зависимост от населеното място, в което работят. Всички преподаватели работим за и в името на децата и учениците на Република България“, се посочва още в отвореното протестно писмо.

То е прието на протестна среща на педагогическите специалисти, които пътуват ежедневно от Шумен до Нови пазар и обратно. Подписано е от представители на ПГХДТ „Проф. Д-р Асен Златаров“, СУ „Васил Левски“, СУ „Хан Исперих“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и е адресирано до министъра на образованието и науката, министъра на финансите, Синдиката на българските учители и кмета на община Нови пазар.

ШУМ.БГ