Здравейте, аз съм майка живееща в централната част на града.

С детето ми използваме всеки слънчев зимен ден за разходка, а вчера бяхме и на месечна консултация в поликлиниката. Пътят ни до там беше цяло приключение.

Рампите за детската количка които използваме бяха непочистени както се вижда на снимките включително и малката между съда и полицията която не съм снимала защото бързах. И така наложи се да сляза на пешеходна зона чак от театъра, където явно породи скорошният базар беше почистено.

За многобройните непочистени тротоари няма да споменавам, количката съм я бутала по шосето между движестите се автомобили.

Пламена Стойчева, p.stoichevadimova@gmail.com