Димитър Александров е роден на 5.11.1961 г. в Шумен. Икономист по образование. Председател е на Съвета на Директорите на „Ал и Ко” АД.

Бил е председател на Управителния съвет на Българска стопанска камара - Шумен от 2002 до 2006 г., областен управител на област Шумен от 2009 до 2013 г.

Димитър Александров е общински съветник от ПП ГЕРБ, втори мандат. Той е дългогодишен състезател и деятел на конния спорт в Шумен. Семеен е, има две деца.

Г-н Александров, защо се връщате към политиката?

Защото се ядосвам като виждам колко бавно и мудно се случват някои неща и защото имам волята и желанието да ги променя. Убеден съм, че мога да бъда  полезен с опита, който имам. Повече от 20 години съм изпълнителен директор на фирма „Ал и Ко”,  постигнал съм конкретни резултати в бизнеса и колкото да е нескромно имам репутацията на успешен мениджър. Като областен управител придобих и друг вид ценен управленски опит. Аз съм амбициозен човек, реалист, приемам предизвикателствата и смятам, че е крайно време всички заедно да покажем, че можем да работим така, че да живеем по-добре. Разбира се, това става с цената на много усилия, на тежки решения, но друг път няма.

С кои успехи в работата си като областен управител се гордеете най-много?  

Това, с което се гордея като областен управител, е връщането на военните имоти на града. Доста трудно беше да изискаме от държавата военни имоти с отпаднала необходимост – Тежкият полк, Дивизионните складове, Пети полк, лагер „Ивански”. Аз съм първият областен управител, който направи така, че бивши военни имоти да бъдат дадени на шуменци. Давам си сметка, че съм свършил нещо много полезно за града. Върху един от предоставените терени  се строи многофункционална спортна зала.  От другия  военен имот община Шумен получи средства, след като продаде част от него. Лагер „Ивански” се превърна в база на скаутите в България.

В Шуменска област нямаме високи планини и морета, но имаме море от история. Област Шумен е единствената в България, на чиято територия са разположени четири Национални историко-археологически резервата /НИАР/– „Плиска”, „Велики Преслав”, „Мадарски конник” и „Кабиюк”. Щастлив съм, че „Кабиюк” доби статут на НИАР през моя мандат като областен управител. Като народен представител ще довърша това, за което не ми стигна времето като областен управител, а именно да бъде приет Закона за старите столици, на който бяхме инициатори с Ралица Тодорова /като зам.-областен управител/, кмета на община Каспичан Милена Недева, кмета на община Велики Преслав Александър Горчев и г-н Христо Илиев, тогавашен кмет на гр. Плиска.

Получавайки специален статут по закона, Плиска и Велики Преслав ще могат да разчитат на по-голямо финансиране и на повече инвестиции, като в резултат на това ще станат по-атрактивни дестинации за културно-исторически туризъм.
Убеден съм, че всеки човек от собствената си позицията може да бъде полезен за обществото. Ако бъда избран за народен представител, което за мен ще бъде чест, ще предложа нормативни промени в посока областните администрациите да имат повече правомощия, да имат бюджети, за да бъдат по-креативни и полезни на обществото. В тази посока смятам, че трябва да има реформа.

Имат ли място бизнесмени като Вас в политиката?

Трябва да има повече хора от реалния сектор в Народното събрание, защото те имат опит  и знания, за да изградят бизнес, да го управляват, да създават устойчивост, да се грижат за работниците и семействата им. Това също е вид политика в името на хората. Колкото повече печелят хората и са доволни от своята работа, толкова по-успешен е бизнесът. Този подход ще се опитам да приложа в дейността си като народен представител от Шумен. Само хората, заети с бизнес, знаят как се правят инвестиции, какви са трудностите и спънките, които срещат по пътя си. Трябва режимите  да бъдат премахнати или облекчени. Това не означава, че не трябва да има правила. Напротив! Но правилата трябва да бъдат по-прагматични. Народните представители трябва да дадат въздух на бизнеса като се вслушват повече в аргументите на работодателите. В момента, ако предприемеш някаква инициатива, може да минат две години, докато се снабдиш с всички документи. Това е кошмар. Аз искам по-облекчени правила!  Трябва да бъде въведен принципът на мълчаливото съгласие.  Като го има този принцип и срока изтече, ако не е отговорено, значи има съгласие.  В този дух са нещата, които трябва да се оправят, защото като работи бизнеса, има данъци. Като има данъци, ще има пари за спорт, за култура, за социални дейности и др.

Един бизнесмен с опита си, с това, което вижда около себе си и реално е преживял, може да промени нещата в положителна посока. В Народното събрание трябва да има хора от различни професии. Животът  е разнообразен, казусите са много и колкото повече компетентни хора има в парламента, толкова по-добри закони ще имаме.

Кои са приоритетните области, в които ще работите като народен представител?

Както казах, основният ми приоритет е облекчаване на административната тежест за бизнеса, с цел насърчаване на инициативите и развитието на сектора.

Област Шумен заема много стратегическо място в Североизтока. При една подобрена инфраструктура, градът и регионът могат да станат притегателен център за инвестиции. Трябва обаче да бъде завършена и АМ „Хемус”. ПП ГЕРБ вече пое ангажимента за нейното доизграждане в рамките на един четиригодишен мандат. Ако това стане, ще доведе до положителен тласък в развитието не само на нашата област, а и на цяла Северна България.
Ако има инфраструктура, ще се раздвижи и икономиката, а това ще доведе и до ръст на доходите. Като бизнесмен и народен представител ще работя за увеличаване на инвестициите в региона, както и за политика на държавата към закрила на по-малките земеделски производители.

Друг мой приоритет са доброто образование и здравето на децата ни. За бизнеса въпросът за липсата на квалифицирана работна ръка става все по-наболял, затова подкрепям предложените промени в образователната сфера. Инвестициите в образование са инвестиции в успешното бъдеще на България – в подготвени млади хора и в икономически растеж за просперираща нация. Работни места, високи доходи и развиваща се икономика се постигат само с качествено образование.

Обичам спорта. От 1976г. с малки прекъсвания се занимавам с конен спорт. Спортът е полезен за здравето, но и изгражда характер. Спортът възпитава бърза реакция и дисциплина. За да имаш успех, трябва да притежаваш тези качества. Това е важно за всяка сфера от обществения живот, в политиката също. В голям процент от училищата в момента обаче няма физкултурни салони, а обществените места за спорт все още са рядкост в Шуменско. Ето защо поемам ангажимента да работя за изграждането на такива и за модернизиране на вече съществуващите.

Какво обещавате на хората при срещите си с тях?

Аз съм искрен с хората. Казвам им това, в което вярвам и обещавам само това, което мога да изпълня.  Заставам пред тях с лицето си и искам тяхното доверие на 26-ти март.

Как приема семейството ви включването отново в политиката?

В моето семейство се подкрепяме един друг. В този момент те ме подкрепят и аз съм им много благодарен за това!

Пресцентър на ПП ГЕРБ-Шумен