Аз съм Милен Чолаков. Завършил съм висше медицинско образование в Специализирана академия по детски болести в Санкт Петербург. Работя като фамилен лекар с  2100 пациенти в практиката си. Председател съм на Асоциация на общопрактикуващите лекари в област Шумен и заместник-председател на Районна лекарска колегия.

Аз съм Борислав Маринов. Регионален координатор съм на  ПП „Глас народен”. Студент съм във висше училище по агробизнес и развитие на регионите със специалност  „Стопанско управление”.

На вашите срещи с избиратели какви разговори водите, за какво ви питат и какво вие искате да стигне до тях?

д-р Милен Чолаков:  В предизборната кампания  проведохме множество срещи с избирателите, на които предимно се поставяха  тежки въпроси,  породени от хаоса в здравеопазването. Хората изразяват силното си недоволство и огорчение от фактическото състояние на здравната система и настояват за спешни реформи. Искам до тези хора да стигне посланието за бърза и качествена реформа в здравната система. Това е записано в нашата програма,  хората приемат нашите предложения за реформи и ни подкрепят.

Борислав Маринов:   За много неща питат. Смятам, че най-важно е това, не което аз или коалицията Реформаторски блок-Глас народен искаме, а това, което хората искат. А те искат промени за по-добро във всичко - в образованието, здравеопазването, администрацията, икономиката, правораздаването. Искам да подчертая, че само чрез общи усилия - на политиците и на гражданите, промените могат да се случат.

В какво ще се изразяват вашите действия като депутат?

д-р Милен Чолаков:  Лекар съм от 1988 г., имам 20-годишен опит, натрупан като активист в съсловната организация на регионално и централно ниво. Считам, че  разбирам от здравеопазване и медицина,  мога да бъда полезен в провеждането на качествена реформа в здравната система. В съсловната организация от много години настояваме и даваме готови варианти за положителна промяна в системата, която да доведе до преки и осезаеми ползи за пациенти и кадри, но за съжаление за целия период не ни чуват политиците. Ще работя за стабилизирането и за развитието, за кадровото обезпечаване, за въвеждането  на нови компетенции и на нови технологии в здравната система на област Шумен. Ще работя за възстановяване на изкуството на лечителя в медицината, както и за качествени медицински услуги за  пациентите.

Борислав Маринов:   За разлика от много мои предишни колеги наистина ще "ходя" на работа. Шегата настрана. Парламентът е място за активна законотворческа дейност и дебати. Не смятам да бъда пионка, която гласува по команда, а по съвест, в интерес на гражданите, при условие, че ме изберат.

На какво залагате в предизборната кампания?

д-р Милен Чолаков: Залагам на дългогодишния си пряк контакт с хората, на хилядите,  които съм излекувал и спасил, на които съм помогнал чисто човешки, на  неподкупната и неопетнена репутация на честен човек, известен с това, че не се бои да посочи и да се бори за истината и за каузата на медицинските кадри и на болния човек. Изключително много ми помага опитът натрупан в съсловната организация на българските лекари и дългогодишният  ми опит като практикуващ лекар в Шуменска област.

Борислав Маринов:  Не залагам. Залагането е за хора, които не разбират добре теорията на вероятностите.

Коя е секторната политика, за която ще работите в парламента и идеите ви за нея?

д-р Милен Чолаков:  Секторната политика е здравеопазването  и провеждането на качествена реформа. Тя включва следните основни моменти: либерализиране на модела на здравеопазване и въвеждане на публично-частно партньорство с допълнителните здравни фондове и демонополизиране на НЗОК;  политика за  обвързване  на повишаващото се  заплащане в сектора с добрата и непрекъснато  подновяваща се  квалификация и  обучение на медицинските кадри и качеството на медицинските услуги;  делегиране права на съсловните организации на българските лекари, зъболекари, медицински сестри в практическото решаване на проблемите на здравната политика в страната; спешни мерки по кадровото обезпечаване в сектор здравеопазване на всяко ниво; въвеждане на контролните механизми на здравната карта и ограничаване до разрешеното в нея число на болничните здравни заведения;  строг контрол на корупционните практики;  забрана на кадровите назначения на централите на политическите партии в управителните органи на всички болнични звена. Болниците трябва да се справят сами в условията на пазарната конкуренция, да генерират нови дейности, нови компетентности с мениджъри от ново поколение, без да има политически назначения и намеси в тях;  политика за укрепване на спешната помощ и първичната специализирана доболнична медицинска помощ с делегиране на повече права и отговорности срещу атрактивно заплащане, качествен труд и повишена квалификация.

Борислав Маринов:  Много сектори в България са болни, държавата ни като цяло е болна. Затова предлагам лечение чрез широкоспектърен антибиотик. Шегата настрана, отново. За коалицията „Реформаторски блок-Глас народен”  водещи са образованието и развойната дейност, културата и икономиката. Именно в тези сектори ние предлагаме практични и изпълними промени.

Какво в българската политика не ви харесва и искате да промените?

д-р Милен Чолаков: Не ми харесва лъжата, двуличието, липсата на справедливост, отсъствието на възрожденски дух  и мисъл за единение, екипност  и липсата на качествен резултат, както и абдикацията на нашите политици от решаването на реалните проблеми на народа.

Борислав Маринов:  Да, така е - българската политика не е харесвана. Основна цел на политиците е да я направят харесвана, най-вече от българските избиратели.


За д-р Милен Чолаков гласувайте с № 21 в интегралната бюлетина и преференция 3.

За Борислав Маринов гласувайте с № 21 в интегралната бюлетина и преференция 4.

Пресцентър на „Реформаторски блок - Глас народен”