Вие сте водач на листата на кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ за Шуменски МИР. За какво бихте работили, ако бъдете избран за народен представител в следващото Народно събрание?

Ако имам възможност, много бих желал да работя за това, да се върне вярата в хората, вярата в доброто, вярата им в това, че когато направят избора си, това наистина е тяхното желание, а не някой по-късно да го подмени!

Когато хората са обезверени и вярата изчезне, на нейно място постепенно се настанява омразата и хората неусетно започват да мразят! Първо започват да мразят околните, след това – институциите, мразят държавата си и накрая започват да мразят дори себе си и общността, в която живеят! Резултатът винаги е само един – хората стават нещастни! В това няма нищо добро, няма нищо градивно, напротив то е разрушително! А когато човек повярва в себе си той е способен дори на чудеса! Това аз лично съм го виждал в моята работа.

Имало е пациенти с тежки заболявания, които обаче са повярвали, че ще се преборят и са побеждавали болестта, както и обратно – болни, дори в по-леко състояние, но без вяра в себе си, които се подават на отчаянието си и самосъжалението и които постепенно затъват, затъват и накрая често стигат до фатален изход. Точно това е голямата разлика между двата типа хора – едните вярват и се възползват от добрия шанс, когато животът им го даде и успяват, а другите не вярват и се подават на отчаянието и нещастието. Затова аз искам да работя за идеята да се върне вярата в хората! Искам да има възможно най-малко нещастни хора! Искам хората да започнат да виждат не лошото, а доброто, да го търсят и да го създават!

Вашата област е здравеопазването. Как оценявате проблемите в момента и възможностите за промяна в тази сфера?

Проблемите в областта на здравеопазването са комплексни. Според мен голяма част от тях се дължат на неправилното остойностяване на медицинските дейности и доста некоректните нормативи и стандарти. В резултат имаме предварително заложено предимство на определен вид медицински дейности. Така те стават по-предпочитани за медицинските специалисти и здравните заведения, отколкото други, които не са добре платени и изпълнението им носи на болничното заведение негатив. Естествено всичко това рефлектира с пълна сила върху пациентите, които поради тази причина не могат да получат необходимата здравна помощ. Като цяло обаче това носи и много сериозни системни последици. В последните години някои медицински специалности започнаха да бъдат по-предпочитани, а в други – въобще липсват желаещи да специализират лекари. Затова едно от основните неща, с които трябва да се започне е правилното остойностяване на всички видове медицински дейности без никакви изключения. Трябва да бъде премахната възможността, изборът на младия лекар, какво да специализира да зависи от това, дали специалността, която е избрал е доходоносна или не.

Друг сериозен проблем е и недофинансирането на цялата система, което обаче все пак произтича от финансовите възможности и моментното икономическо състояние на страната. Колкото по-голям е икономическият ръст, толкова по-големи са възможностите на държавата да отделя пари за дофинансиране на здравеопазването. Всъщност все още е доста трудно да се установи дали разходването на средствата за медицински услуги е напълно коректно, тоест дали има изпълнители на здравни услуги, които злоупотребяват и усвояват неправомерно средства. Отговор на това може да се даде само след електронно обединяване на всички данни в здравеопазването. Необходимо е час по-скоро да се създаде единна информационна система или по друг начин казано – електронно здравеопазване.

Тогава би било възможно да се види движението на целия финансов ресурс и дали той се разходва правомерно или има некоректно изтичане на средства. Тогава би имало възможност неправомерно изтичащите средства да бъдат насочени, т.е. да бъдат върнати там, където трябва. От своя страна това дава шанс медицинските услуги за населението да станат още по-достъпни и да бъдат разработени обхватни профилактични и скринингови програми в национален мащаб.

Какво могат да очакват колегите Ви от Вас, ако станете народен представител?

Нещото, което аз категорично мисля да правя е това периодично да организирам срещи с колегите от всички специалности и да отнасям техните предложения, препоръки и желания в Народното събрание, както и да осъществявам след това обратната връзка. Аз няма как да знам всички специфични проблеми в отделните специалности и затова ще разчитам много на тези срещи. Като цяло добре познавам структурата и основните проблеми на здравеопазването в цялата област и знам колко е важно да бъдат заявени и защитени интересите на региона, което ще е в основата на дейността ми! 

Имате ли подкрепа в това начинание?

Да! Точно в тази връзка бих желал да благодаря на семейството ми, на близките, на приятелите, на колегите ми за подкрепата, която ми дават и още отсега да благодаря на всички, които на 26 март ще ме подкрепят и ще гласуват за това да си върнем вярата в нас самите!

Пресцентър на ПП ГЕРБ-Шумен