Аз съм Даниела Русева, адвокат по професия. Специализирала съм  защита на човешките права във Факултета по право  на Бирминганския университет и в Страсбург, както и мениджмънт в Япония. Два мандата бях председател на  Общински съвет Шумен и два мандата представлявах България  в Конгреса  на местните  и регионални власти в Страсбург.

Аз съм Юлиян Руженов, юрист по професия.  Председател съм на Общинската организация на БЗНС – Шумен.  Моят призив е да съсредоточим цялата си енергия, за да изградим един по-достоен живот.

На вашите срещи с избиратели какви разговори водите, за какво ви питат и какво вие искате да стигне до тях?

Даниела Русева:  Срещите са много приятелски, много човешки. Хората са разтревожени най-вече от това, че младите хора напускат държавата. С болка говорят за този проблем. Създаването на условия за по-добра работа  в Родината и за по-високи доходи е начинът те да се завърнат в България. По време на срещите разясняваме програмата на „Реформаторски блок - Глас народен”, главно икономическите аспекти, които  ще подпомогнат разкриването на  предприятия, а от там и работни места. За мен е много добра новина, че нови компании инвестират в Шумен. Това е благодарение на стъпката, която предприехме в  Общинския съвет да създадем Индустриалния парк. Считам, че с по-голяма конкуренция между  бизнеса и предприятията, които се откриват, ще бъде повишено търсенето на работна ръка, а от там и нивото на заплащане.

Това ще даде възможност младите хора да се върнат в страната. Говорим и за образованието, тъй като считаме, че най-малко 4,5 процента от брутния вътрешен продукт трябва да се отделят за образование. Това са допълнителни средства за учителите, безплатни учебници за децата от  първи до дванадесети клас и за оборудване на училищата.

Юлиян Руженов:  На срещите с хората се опитвам да ги убедя, че на тези избори техният глас е важен. От тях зависят промените, които искаме да направим. Те са работодателите на бъдещите народни  представители  и  трябва да изискват повече от тях. Народните представители са длъжни да дават отчет за ангажиментите, които поемат пред избирателите. Хората ни питат как ще се промени качеството им на живот. Ще бъдат ли вдигнати пенсиите, ще има ли повече работни места и достойно заплащане на труда. Опитваме се да им отговорим, да им разясним, че трябва да има повече експертни дебати, за да се каже  откъде ще дойдат парите за пенсии, например. Трябва да се привлекат инвестиции, да се създадат работни места, защото при 2,2 млн. пенсионери тези, които обещават, а   не казват откъде ще дойдат парите,  за мен звучи несериозно.

Коя е секторната политика, за която ще работите в парламента и идеите ви за нея?

Даниела Русева: Аз съм юрист, а в Народното събрание се коват законите. Ежедневно съм в съдебната зала. Виждам недостатъците на много закони, които трябва да прилагаме, въпреки че не са добре издържани. Един юрист  би се справил добре в Народното събрание, защото ще работи професионално. Ще бъда полезна и в областта на местното самоуправление, където имам много богат  опит. Имам идеята да се направи Кодекс  на местно самоуправление, защото сега около 20  законови акта уреждат тази материя и гражданите, а и администрацията се объркват при толкова пъстро   законодателство. Затова Кодекс за местното самоуправление такъв, който да обобщи и синтезира материята, би бил много полезен. Такъв кодекс има във Франция.

Юлиян Руженов: Народните представители от нашата област, освен че ще работят за страната, трябва да  работят за региона, от който са избрани. Те трябва да работят в областите, които имат пряко отношение към  жителите в Шуменския регион. С контактите и възможностите, които имат, да привлекат инвеститори в нашата област, които да осигурят повече работни места. Народните представители трябва да утвърдят област Шумен като водеща туристическа дестинация с оглед на културно-историческите реалности в региона.

На какво залагахте в предизборната кампания?

Даниела Русева: В предизборната кампания залагахме на срещи с хората, които  ни обогатяват.  С тях се виждаме и ежедневно, не само по време на кампанията. В постоянен контакт сме , като общински съветници в Общински съвет Шумен. Това, което постигнахме повече от година като група „Реформаторски блок” в общината,  го представяме пред хората  по време на  кампанията и смятаме да го надградим.

Юлиян Руженов: Основно разяснявахме програмата на коалицията. Преди да стана юрист, бях първият частник, разбирам от бизнес, а сега се занимавам с административно право. Знам каква е репресията, която държавата упражнява към малкия бизнес. В тази връзка, се опитвам да обясня на хората какво е положителното, което предлагаме.  Намаляване на ДДС от 20 % на 18 %. Обясняваме, че ако това бъде прието,  в джоба на потребителите биха останали 1 млрд. лв. Вдигане на  прага за регистрация на фирмата по ДДС – от 50 000  лв. на 200 000 лв. Това е много добра мярка, която малкият  бизнес приветства.  Питат кога ще се случи. Зад всяко добро предложение всички партии би трябвало да се обединят.

Какво в българската политика не ви харесва и искате да промените?

Даниела Русева:  Не ми харесва държанието на част от политиците и тяхното  лицемерие. Това, че обещават, а не изпълняват. Считам, че политиката е мястото, където  всеки човек трябва да се докаже преди всичко със своите човешки  ценности, с уважението, което проявява към хората и  със своя професионализъм и експертност. Да бъдат отстоявани техните права и законни интереси. Това е начинът да вървим заедно напред. Защото политика е  служене на обществото.

Юлиян Руженов: След като бъдат избрани за народни представители, забравят за избирателите си, които са ги подкрепили. Виждат се с тях на следващите избори. Всеки, който е поел ангажимент да работи за благото на хората, би трябвало да се отчита пред тях  затова дали поетите ангажименти са изпълнени. Искам да има по-голяма близост между народните представители и хората, които ги подкрепят.  Наблюдаваме, че избирателите вече губят доверие в политиците.   Просто се обещава, а след това обещанията се забравят. Затова народните представители трябва да дават отчет за действията си пред избирателите.

За Даниела Русева гласувайте с № 21 в интегралната бюлетина и преференция 1.

За Юлиян Руженов  гласувайте с № 21 в интегралната бюлетина и преференция 2.


Пресцентър на „Реформаторски блок - Глас народен”