Вчера 10.04., учениците от ОУ "Христо Ботев" с. Златар, общ. Велики Преслав бяха на организиран поход с учителката си по английски език г-жа Лалева и намериха защитена Сива чапла със счупен крак край язовир "Плевница". Птицата бе предадена на РИОСВ – гр. Шумен и ще бъде превозена до "Зелени Балкани" – гр. Стара Загора.

Тани Лалева

tania_milena@abv.bg