Изпращам Ви снимки на контейнера за строителни отпадъци, който се намира в кв."Еверест" на ул."Северна" 16.

Предполагам не е изпразван откакто е поставен.

Мертин Ибрахим, umutmertin@gmail.com