Ето как изглежда една улица в град Каолиново от години. 

До днес въпреки наредбите, изискванията, ограниченията и забраните за отглеждане на селскостопански животни в населените места на общината не са взети абсолютно никакви мерки.

Изглежда обаче, че отглеждането на “домашни” животни в стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните и ветеринарномедицински условия за отглеждане на съответния вид и на нормативните изисквания за опазване на околната среда тук в община Каолиново въобще не важат за г-н Ферит Фиизула.

И още повече никой от ВМС, РИОКОЗ, РИОСВ, ВИК, Полиция - включително и Кметът на общината г-н Нида Намъков Ахмедов нямат намерение да предприемат мерки за нарушенията на разпоредбите и законите.

Не се извършват никакви проверки, дори по сигнали и жалби на гражданите!

Не само тротоарът на тази улица е унищожен от фекалните маси на добитъка, но е отворена и голяма яма (без разрешение от стопанина!), която не съответства на никакви изисквания и наредби за безопастността, хигиената и разпоредбите за опазване на околната среда.

Най-лошото е, че всеки един момент някой може да пострада. Още повече представлява опасност за децата, които могат да паднат в тази яма и дa се стигне до необратими последици. Тази открита яма непрекъснато замърсява улицата и целия град, а може би и водата.

Това  не впечатлява нито един от представителите на местната власт.

Дори напротив, гражданина г-н Ферит Фиизула даже се поощрява с субсидии за това че отглежда добитък и продава млякото им в такива “супер хигиенни” условия.

Моля всички граждани, в това число и представителите на местната власт да вземат необходимите мерки и да назначат съответните проверки по въпроса и да се отнесът отговорно към гражданите на града!
 

С Уважение,

Малин Хубенов Малинов (Mehmet Gocuklu)

E-mail to: mehmet@victoriamaritimeltd.com

Tel: +90 216 399 1242 / Cell: +90 533 733 43 28