Експерти от шуменската фирма ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД ще вземат участие в конференция на Европейския фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/ на тема „Отвъд 2020: Сътрудничество между европейските крайбрежни общности“. На нея българските специалисти ще представят резултатите от изпълнението на пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, финансиран от ЕК. 

Форумът  ще се проведе на 12 и 13 октомври т.г. в гр. Талин, Естония по време на Естонското председателство на ЕС. Събитието е организирано съвместно с Европейската комисия и на него ще се обсъдят настоящи и бъдещи предизвикателства на крайбрежните общности, както и потенциалните политически решения за развитие на дребномащабното рибарство.

Това събитие представлява уникална възможност за заинтересованите страни, които желаят да дадат своя принос в оценката на помощта по линия на ЕФМДР за изпълнението на общата политика в областта на рибарството и морската политика през настоящия програмен период /2014 - 2020 г./

Осем са проектите, одобрени от Европейската комисия по настоящата схема, като Пилотен проект „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ е единствен за Черно море и включва като целеви групи България и Румъния. Той е на обща стойност 177 767 евро,  стартира в началото на 2016 година и ще приключи в края на настоящата година. Проектът „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ срещна широка обществена подкрепа, с която цели приобщаване на сектора на дребномащабния риболов с приоритетите на европейските, националните, регионалните и местни власти за устойчиво управление на рибарството в България и Румъния.

Платена публикация