Здравейте! Кучето чиито снимки Ви изпращам е на територията на Алкомет АД от два дни. Мъжко е. Много дружелюбно, без каишка или чип, вече нахранено и с достъп до вода. Моля за съдействие.

Телефон: 08946 777 28
Мария Алпарслан