Живея срещу къща-музей "Панайот Волов". Имаме недостиг на контейнери за смет.   Поставени са само 2 контейнера за битова смет и по един за стъкло, пластмаса и хартия.Тези контейнери се ползват от един от 12 етажните блокове, ресторант"Примо", мебелните магазини  на бул."Симеон Велики" и от всички живеещи в блоковете на нечетната номерация на ул.Цар Освободител" срещу музея.

Сметта се извозва всеки ден и въпреки това всеки ден са препълнени, както е на снимката която съм прикачила към писмото. Това виждат и туристите решили да посетят музея.
Искаме да ни бъдат поставени още контейнери за смет, но от общината не ни обръщат внимание.

Светлана Божилова

zhaden@abv.bg