Тричленен състав на Върховния административен съд отмени заповедта на министъра на околната среда и водите от 22 декември 2015-та, с която се определя  санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на язовир "Тича". Тя бе обжалвана от кмета на община Върбица и сдружение на рибари.

Въвеждането на санитарно-охранителна зона доведе до забрана на риболова с лодки с двигатели с вътрешно горене, както и на къмпингуването около язовира. Освен това много от селата и почти цялата община Върбица попаднаха във втори или трети пояс на СОЗ, в които не може да има почивни станции, лични стопанства и ферми, гробища и др.

През 2016-та рибари поискаха помощ от националния омбудсман Мая Манолова, която им уреди среща с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя обаче не отмени заповедта си, а посъветва недоволните рибари да се обърнат към ВиК оператора в Шумен, който е и вносител на искането за учредяване на СОЗ. 

В решението на Върховния административен съд от вчера е посочено, че  "заповедта е издадена и в изискуемата се от закона писмена форма, но при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и неправилно приложение на закона".

То не означава, че риболовът вече е автоматично разрешен. Причината е, че съдебният акт може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок. ШУМ.БГ поиска и очаква писмено становище по въпроса от МОСВ.

Заповедта за учредяване на СОЗ на язовир "Тича" обаче вече е свалена от сайта на Министерството.

ШУМ.БГ