Професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев” – Шумен предлага обучение за учебната 2018/19 г., след завършено основно образование в 7 клас по специалностите – Металургия на цветните метали, Електрообзавеждане на производството, Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране, Автомобилна мехатроника и Автотранспортна техника. 

След завършено основно образование и навършени 16 години в задочна форма на обучение гимназията предлага и възможност за обучение по специалностите Машини и системи ЦПУ и Автотранспортна техника.

"Алкомет" АД осигурява подкрепа за желаещите да изучават специалност Металургия на цветните метали. За  учениците от 8 и 9 клас предприятието дава възможност за 5 ежемесечни стипендии по 50 лв. За 10 и 11 клас - 5 стипендии по 65 лева, а за завършващите ученици - 5 стипендии от по 100 лева. Фирмата осигурява още: учебници, безплатен транспорт за социално слаби ученици, безплатно работно облекло и храна по време на практически занятия.

Платена публикация