Семинар относно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета и прилагането на изискванията бе изнесен в Шумен от юристи, сред които и управителя на консултантската фирма „Колин Груп“ ЕООД  Кирил Колев. Форумът се проведе в сесийната зала на община Шумен с представители на местния бизнес и институции. Бяха засегнати въпроси относно правилата и процесите, които са задължени да спазват фирмите и институциите при събиране, съхранение и обработване на информация за физически лица. За промените, които касаят фирмите след 25 май 2018 г. и за това как консултантската фирма може да помогне, разговаряме с Кирил Колев.

- Г-н Колев, вече знаем, че след 25 май т.г. влиза в сила Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и че всички фирми, които обработват или събират данни на граждани на ЕС подлежат на много по-строг контрол. Може ли да кажем най-общо, какво се променя спрямо сегашната нормативна уредба?

- Регламентът е уникален по рода си инструмент за уеднаквяване на законодателството в сферата на защитата на личните данни в целия Европейски съюз. Той увеличава драстично правата на потребителите във връзка със защитата на техните лични данни и въвежда изключително строги санкции при нарушения. След 25 май отговорността за защита на личните данни ще се прехвърля от физическото лице, занимаващо се до тогава с обработката на данни в съответната компания/институция,  към управителя на същата. Това означава, че ако нерегламентирано “изтекат” лични данни на физическо лице, което е предоставило същите за обработка, отговорността ще е за администратора на тези данни, а администратор е дружеството. Санкциите могат да бъдат глоба от 4% от годишния оборот за изминала година или до 20 млн. евро. Нематериалните санкции също заслужават внимание: забраняване обработката на лични данни, което може да се приравни в някои случаи, на приключване дейността на компанията.

- Какво трябва да направят фирмите, за да успеят да отговорят на новите изисквания?

- Това, което трябва да се направи е анализ на дейностите по обработване на данни и приемане на план за действие за прилагане на Регламента; цялостно актуализиране на действащите политики на обработване на личните данни и на техническите мерки за сигурност; провеждане на обучения/инструктажи за служители, обработващи лични данни; информиране на субектите на лични данни за техните права по лесен и общо разбираем начин; създаване на алгоритми за обработване на молби, запитвания и жалби; приемане на вътрешна процедура за действие в случай на пробив в сигурността; извършване на постоянен контрол и отчетност. Фирмите трябва така да подредят и подобрят начина си на работа, че оттук нататък да могат да защитят, както личните данни на своите служители, така и тези на своите клиенти. Всичко това, в крайна сметка е добре да се случи, тъй като по този начин нивото на защита на личните данни на всички нас ще се подобри и както се казва, ще успеем да си подредим къщичката – както във фирмата,  така и като цяло. Ако всяка фирма работи по правилата, ще се подобри нивото на защита и в страната, и в ЕС.

- Но като че ли този процес изглежда доста сложен и объркан, а много от фирмите не разполагат с компетентни хора.

- Да. Така е. Точно за това и ние предлагаме нашата подкрепа, защото имаме компетенциите да извършим всичко онова, което е необходимо да се свърши вместо фирмите, така че те да са изрядни, както по отношение на правната рамка, така и по отношение на техническата част. Ние създаваме пълната процедура в рамките на Регламента. Разполагаме с разработен специално за нас софтуер, от който ще могат да се възползват всички наши партньори. Той ще подобри и подреди тяхната работа, така че да отговаря на новите изисквания. Той може да прави нива на достъп и поддържа опциите, които изиска Регламента, като например: да забравя, да заличава, да минимизира. Освен това, ако има отделни въпроси, на които представителите на различни фирми и институции не могат да си отговорят, винаги могат да се свържат с нас и ние ще направим съответната консултация. Това може да стане чрез email или телефон, както в специално уговорена среща. Винаги сме на разположение!

„Колин Груп“ ЕООД:
e-mail: kolingroupltd@gmail.com
тел: 0886491772

Рекламна публикация