Общински блок с 50 апартамента за социално слаби ще бъде построен в Шумен. Нужните за него 2,976 млн. лв. ще дойдат от ЕС по Оперативна програма "Региони в растеж".

Настаняването в такова социално жилище ще става по специална нова наредба, която вече е качена за обществено обсъждане на сайта на кметството.

"Проектът в момента очаква одобрение и се надявам догодина строежът да започне, а през 2020-та блокът да бъде завършен", каза за ШУМ.БГ зам.-кметът по здравеопазване и социални дейности д-р Светлана Маркова.

За място на сградата е избран празен общински терен на ул. "Одрин" в Тракийския до сегашния Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи. Блокът ще е 5-етажен, с два входа, като на всеки етаж ще има по 10 апартамента. Пред него ще бъдат обособени 40 паркоместа.

"Вярвам, че тези апартаменти ще задоволят почти напълно нуждата от жилища за социално слаби в Шумен", добави д-р Маркова.

За апартамент ще могат да кандидатстват няколко категории граждани - бездомни или живеещи в много лоши условия /без ток, вода и канализация/, многодетни семейства, семейства с деца с увреждания, както и хора в риск от бедност и социално изключване.

За разлика от съществуващите в момента общински жилища, много от наемателите на които също са социално слаби, максималният срок за живеене в новите социални жилища е ограничен на 3 години. Друга основа разлика е, че за тях няма да се плаща наем.

"Очаквам до построяването на блока да бъдат приети мерки и програми, които ще дадат възможност настанените в социалните жилища да бъдат подпомагани и за битовите разходи, като ток и вода", добави социалният зам.-кмет Светлана Маркова.

ШУМ.БГ