Живеещите в района на Дом Детелина почти ежедневно се натъкваме на пепелянки. Сигнализирахме община Шумен, омбудсмана, Гражданска защита, РИОСВ, служители на дома, но до момента никой не е предприел нищо, за да ликвидира змиярника. Служители от общината са почистили ниската трева в края, но това само улеснява пепелянките да излизат лесно и бързо при децата. Моля, помогнете докато не е пострадало дете.

bgstefanova@abv.bg

Боянка Стефанова