След успешен първи сезон на лятната си занималня, екипът на Клуб „Отличници” е готов да представи и своя нов формат, създаден за предстоящата учебна година, специално за всички малчугани от първи до четвърти клас.

За да е в помощ на ангажираните родители през учебната година, екипът от педагози, психолози и кариерни консултанти са разработили програма, съобразена с потребностите на децата в начална степен на образование.

Клуб „Отличници” е не просто ученическа занималня. Това е място за придобиване на нови знания и едновременно с това място за нови преживявания, както през учебните, така дори и през неучебните дни. Приключение, в което малчуганите ще имат възможността да формират и обогатят своите умения и потенциал. Заниманията в Клуб „Отличници“ ще дадат възможност на учениците да опознаят себе си, да добият повече увереност, да използват в пълна сила своето въображение и да създават нови приятелства. От друга страна, родителите ще получават обратна връзка за това, как се справя тяхното дете с учебния материал, кои са силните му страни и върху какво още трябва да работи.

Клуб „Отличници“ предлага:

  • Помощ и насоки при подготовката на домашни и уроци;
  • Индивидуална работа при установен проблем по учебното съдържание;
  • Допълнителна работа по основните предмети;
  • Преговор и упражнения на взетия учебен материал;
  • Други групови и индивидуални дейности, свързани с личностното развитие на детето, емоционалната интелигентност, умения за ефективно общуване и работа в екип и др.;
  • Игри на открито на площадка в непосредствена близост;
  • Водене и вземане на детето от училище;
  • Обяд, закуска /по желание на родителите/;
  • Приключения и в почивни дни;
  • Удобен паркинг пред сградата;


За работещите и в почивните дни родители, които искат да разнообразят учебната програма на своите деца, Клуб „Отличници” организира творчески дейности под формата на „Съботилница” и  „Неделно матине”.

Работи се в малки групи, в приятелска атмосфера и уютна обстановка. Основен принцип в работата на педагозите е индивидуалният подход към всяко дете, съобразен с неговия характер и личностни особености. „Палитрата от специалисти на „Клуб Отличници” знае как да провокира детското любопитство към необятния свят на знанието, защото изключително важно е детето да обикне ученето, а не да го приема като досадно задължение“, обясни главният организатор на дейностите в Клуб „Отличници“.

За всички, които искат да се запознаят с Клуб “Отличници” и неговия екип, е организиран Ден на отворените врати. Той ще се проведе на 15 септември от 9 до 13 часа.

Клуб „Отличници” може да откриете в град Шумен, бул. ”Велики Преслав” №9 /срещу Кафе 777, до бивше ОСО/.

За повече информация:
Facebook „Клуб Отличници” и телефон 0893998699