Кои са деветте риска от глобална катастрофа. Мрачната подборка е на The Global Challenges Foundation. Ето ги и систематизирани в сп. "Нюзуик":

1. Ядрената война

По мнението на експертите заплахата от ядрена война сега е много по-голяма отколкото преди 10 години. Тя не само ще доведе до човешки жертви, унищожение на градове и лъчева болест, но и ще предизвика мини ледников период.

2. Биологическите и химически оръжия

Да бъдат произведени те не е сложно, а модификациите на микробите са по-лесни отвсякога.

3. Катастрофални изменения на климата

В доклада се прогнозира, че вероятността от повишаване на температурите на планетата с 3 градуса по Целзий или повече, е едно към три. В такъв случай Ню Йорк и други разположени край море или океан градове ще останат под вода, а лишени от домовете си хора ще трябват да търсят къде да живеят.

4. Колапс на екосистемата

Замърсената околна среда, миграцията на чужди биологични видове на планетата и разрушаването на естествените местообитания - всичко това представлява риск за екосистемата. Това означава дефицит на прясна вода, намаляване на качеството на почвите и по-малко биоразнообразие.

5. Пандемия

Експертите се опасяват от появата на нови болести, за които нашите организми нямат защити, както и от заразяването с микроби на гъстонаселени градове и съществуването на резистентни на заболявания причинители на болести.

6. Сблъсък на Земята с астероид

Според научните данни потенциален катастрофален сблъсък се случва средно един път на 120 хил. години. Експертите се опасяват, че отломките и прахът в атмосферата могат да затъмнят Слънцето за няколко месеца, което ще доведе до гибел на екосистемата и липса на реколта. Вероятно стотици милиони хора ще загинат.

7. Изригването на супер вулкан - който да изхвърли не по-малко от 400 куб. км лава и други вещества в атмосферата

Според оценките на вулканолозите такова изригване се случва средно на 17 хил. години. То предизвиква унищожението на хора и животни, разрушаването на селскостопанската инфраструктура и глобално застудяване.

8. Слънчевото геоинженерство

Изхвърлянето във въздуха на вещества - например на аерозоли, които да отразяват в космоса слънчевата светлина и топлина, с което учените искат да намалят вредното глобално затопляне. Но ако нещо стане не както е замислено, ще пострадат всички живи същества на планетата. Това може да дестабилизира климата локално и глобално, както и да окаже негативно влияние върху ред елементи на глобалната екосистема. В добавка внезапното спиране на геоинженерството ще предизвика бързо и рязко глобално затопляне, а природните и социални системи няма да имат време за адаптация.

9. Изкуствен интелект

Авторите на доклада особено се безпокоят от перспективата роботите да започнат да превъзхождат хората по ниво на интелекта, както и от факта, че компаниите, които разработват изкуствен интелект се съсредоточават върху функционалността, но не и върху етиката.

Клуб Z