Мащабен ремонт на ЖП гарата в Шумен планира да извърши "Национална компания железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/. В момента компанията е възложила изработване на инвестиционен проект на стойност 220 хил. лв. без ДДС. Самият ремонт ще струва милиони, но все още не е ясно колко точно. 

Предвижда се ново разпределение на пространството в сградата на гарата, което ще позволи изграждане на топла чакалня, стая за майки с деца и съответните сервизни помещения, нови обществени гарови вътрешни тоалетни и тоалетни за хора с намалена подвижност, модерни търговски обекти, подмяна на съществуващите врати с автоматични с фотоклетки, асансьори в подлеза, нов предгаров площад с паркинг, подстъпи за хора с увреждания, тактилни зони, нови перони, зелени площи.

Ще се изгради цялостна информационна система на гарата за българи и чужденци, видеонаблюдателна система, ново покритие на перон 1 и монтиране на покрив на перон 2, както и нови настилки, предпазни съоръжения за пътниците на пероните, пешеходния подлез, осветление. Ще бъде ремонтиран и покривът на сградата

От пресцентъра на НКЖИ съобщиха за ШУМ.БГ, че е планирано през 2019 г. да бъде изготвен инвестиционния проект, както и да стартира търгът за избор на изпълнител за строителство по Закона за обществените поръчки за рехабилитацията на гарата.

„Избраният проектант, като част от разработване на инвестиционния проект, ще представи на ДП НКЖИ обосновка и остойностяване на необходимите видове и количества работи. След тяхното разглеждане и анализиране, с оглед бюджетните финансови възможности, Компанията ще определи по целесъобразност индикативната стойност за обекта“, казаха още от пресцентъра на компанията.

От ДП НКЖИ заявиха, че цялостното състояние на сградата сега, както и околното пространство, са в много лошо състояние. За последно ремонт на сградата на гарата в Шумен е правен през 2004-2005 г., когато е поправен покрива. Според компанията - много некачествено.

ШУМ.БГ