4 000 пространствени кубически метра дърва за огрев ще предостави през тази година ДГС-Нови пазар на жителите на общините Каспичан и Нови пазар, както и за с. Мадара, част от територията на община Шумен, съобщи директорът на стопанството инж. Павлинка Хинева.

За сравнение през предходния отоплителен сезон, стопанството е доставило 3 118 пространствени куб. метра дърва за огрев.

Към настоящия момент са задоволени нуждите на 417 домакинства за 3 330 пространствени куб. метра дърва за огрев, като най-големи количества са закупени в село Кюлевча на територията на община Каспичан. Като цяло повечето доставени дърва за огрев са по единични заявления, а не по списъци изготвени от кметовете на населените места.

В стопанството има постъпили, но все още неудовлетворени заявления от физически лица в размер на 140 пространствени кубични метра. Те ще бъдат доставени на хората до края на този месец.

ШУМ.БГ