Общественият посредник организира обществена дискусия относно проблемите, предизвикани от популацията посевни врани, обитаваща Градската градина на Шумен. Това съобщиха от офиса на обществения посредник Иван Капралов и канят заинтересованите граждани за участие. 

Обсъждането ще се проведе на 7 декември (петък) в зала 363 на Община Шумен от 13:00 часа.

Участие в дискусията се очаква да вземат и експерти, представители на различни институции и на местните власти. „Проблемът е добре известен и с давност повече от петнадесет години. Преди месеци група граждански активисти отново повдигнаха темата в социалните мрежи и в преки срещи с кмета, общински съветници и институцията на омбудсмана“, обясни Иван Капралов.

Да се систематизира натрупания опит дотук, общественият посредник е потърсил експертно становище и предложения за решения от Регионалната инспекция на околната среда и водите в Шумен, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българското дружество за защита на птиците и катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“ към ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Според Капралов получените отговори разкриват сложността и множеството пластове на ситуацията, които предполагат прилагането на комплекс от мероприятия. По думите му е необходимо широко обсъждане на получената информация, за да се изберат възможните решения и да се гарантира, че те могат да се прилагат системно в един по-дълъг период от време.

ШУМ.БГ