"Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух на територията на Община Шумен за периода 2018 – 2022 г." бе представена днес от авторите й от "Булплан" ООД.

Тя е създадена по проект на ОП "Околна среда" на стойност 97 456 лв., от които 85% европейско финансиране и 15% - национално.

За изготвянето на Програмата авторите са ползвали информация от община Шумен, РИСОВ,  АПИ, фирми и от Автоматичната измервателна станция за атмосферния въздух между Градския стадион и СУ "Йоан Екзарх Български".

Въпреки че през последните години броят на дните с превишения на средната денонощна пределно допустима концентрация на ФПЧ10 намалява, те са все още над допустимото. Главна причина за замърсяването на въздуха е битовото отопление с твърди горива. Затова намаляването на използването им е приоритет №1 в плана за действие през следващите години. Предвижда се увеличаване на дела на отопляващите се с природен газ, с електричество, и с нискоемисионно гориво, като например пелети. Заложени са и информационни кампании сред населението за вредите за човешкото здраве.  

Останалите приоритети в програмата са намаляване емисиите от транспорта, от уличните платна, от строително-ремонтни дейности и от промишлена дейност.  

В сферата на транспорта се препоръчва забрана за движение на товарни автомобили по определени улици, модернизация на автобусния парк, проектиране и изграждане на станции за зареждане на електрически автомобили и др. 

Прогнозата на специалистите е, че при намаляване с 30% на замърсяването, причинено от отопление с твърдо гориво, с 30% на това от автомобили, и с 20% на уличната прах, то в Шумен няма да има нито един ден с превишение на среднодневните норми по показател ФПЧ10.

Програмата вече бе одобрена от Общинския съвет на Шумен. Това стана на сесията миналата седмица.

ШУМ.БГ