Днес в Окръжния съд в Добрич започна наказателното дело срещу кмета на Шабла Мариян Жечев заради неправомерно усвоени европейски средства по проект за реконструкция на градския стадион.

Според обвинителния акт през ноември 2015 г. Жечев е представил неверни сведения за изпълнението на проекта пред Регионалната разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" във Варна. Целта е била да бъдат получени средства в размер на близо 525.5 хил. лв. без ДДС, предоставени от фондове на Европейския съюз на българската държава.
Пак според обвинението на 21 декември 2015 г. са били получени 268 хил. лв. от заявените средства.

Неверните данни са били открити от разследването в заявката за окончателното плащане по проекта и приложените към нея документи за предаване на изпълнени строително-монтажни работи в първия етап на проекта. Обвинението твърди, че част от дейностите не са били изпълнени и завършени към датата на изготвяне на документите.

Прокурорската проверка по случая започна след разследване на Би Ти Ви, в което беше разкрита схема, по която по-голямата част от парите, отпуснати за реконструкция на стадиона, са били отклонявани по верига от компании изпълнители. Според разследването в схемата са участвали три дружества като първото от тях е получило сума от 4.5 млн. От тях то е платило на втора компания 2.3 млн., от които за действителни строителни работи до трета компания стигат едва 1 млн. лв. от средствата, отпуснати за реализацията на проекта.

Така през април 2016 г., когато средствата по проекта са били вече усвоени, на стадиона е нямало нито пейки, нито седалки, нито трибуни, нито нови съблекални. Асфалтът по алеите на прилежащия парк е бил сериозно повреден, без да е използван, а изграденото изкуствено езеро е било негодно за експлоатация.

Изпълнител на проекта е било дружеството "Шабла спорт 2015". създадено специално за изграждането на спортния комплекс.

Според обвинителния акт срещу Мариян Жечев той е извършил деянието, за което сега е подсъдим, в качеството си на кмет, представляващ община Шабла по договор за проект "Развитие на спорта в община Шабла, реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в Шабла". Той е бил сключен с Министерството на земеделието и храните по Програмата за развитие на селските райони.

Дневник