1103 здравноосигурени лица от община Шумен са сменили личния си лекар през месец декември 2018-та година, съобщиха от Регионалната здравноосигурителна каса /РЗОК/ в града. 

Пациентите, които са избрали нов общопрактикуващ лекар в Шуменска област са общо 2598 или 1,5% от здравноосигурените лица, като най-голям е броят им в община Шумен, а най-малък в община Каспичан – 64 души.

От РЗОК-Шумен припомнят, че през месец юни 2018 година, личния си лекар са сменили 1860 здравноосигурени жители на областта. От месец юни 2015 година се наблюдава тенденция към намаляване броя на хората, които желаят да сменят личния си лекар. Тогава нов общопрактикуващ лекар са избрали 3 443 души, което е 1,9% от здравноосигурените лица в областта.

Извън регламентираните срокове здравноосигурените лица също могат да осъществят нов избор на личен лекар при промяна на настоящия си адрес или при прекратяване на договора на досегашния им личен лекар. Когато здравноосигурено лице пребивава в друго населено място за период от един до пет месеца, може да направи временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното си местоживеене, уточняват от РЗОК.

ШУМ.БГ