56 броя диви зайци са разселени в ДЛС-Паламара, за да се възстанови популацията на този вид, съобщиха днес от  Североизточното държавно предприятие /СИДП/. 

"До скоро усилията ни бяха насочени към възстановяването на популацията на едрия дивеч, но сега обръщаме поглед и върху дребния. Един от основните му представители и желан обект за лов е дивият заек и една от първите ни стъпки е разселването на 56 мъжки и женски животни. Дивите зайци са закупени от „Сокол-БЛРС“, каза ловният експерт на Североизточното държавно предприятие инж. Тервел Стефанов.

Според експерти дивите зайци в природата са намалели драстично в края на миналия век. Причините за това са комплексни, но най-вече са свързани с интензивната стопанска дейност и използването на много химически вещества, които водят до значителни промени в местообитанията на животните. Вина за намаляването на дребния дивеч имат и хищниците, в това число и скитащите кучета.

Ежегодното разселване на животни в ловните и горски стопанства, като един от  най-ефективните методи за възстановяване на популацията е целенасочена политика на ръководството на СИДП.

ШУМ.БГ