Близо 3 часа дебатираха днес по темата за водата в Шумен представители на институции и граждани, но не постигнаха особен  резултат. Срещата бе организирана от националния омбудсман Мая Манолова и местния обществен посредник Иван Капралов. Проведе се в зала "Тича" на хотел "Шумен".

"Трябва да се започне със законодателни промени. Належащо е цената на водата да се обвърже с реални резултати и с подобряване на услугата, с намаляване на течовете, с повече ефективност на инвестициите. Настоявам за отмяна на така наречената единна цена в рамките на територията на една ВиК асоциация, защото това е абсолютно несправедливо. Настоявам за възможности бизнес плановете на ВиК да бъдат преразглеждани, защото в резултат на тези бизнес планове единственото което се случва е повишаване на цената на водата. Настоявам за ясни критерии за социална поносимост, които да бъдат записани в закона", каза Манолова.

Тя предложи също Асоциацията по ВиК на област Шумен да определи цена на водата, която да е по-ниска от одобрената от Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в края на миналата година.

Областният управител Стефан Желев, който е председател на ВиК-асоциацията, заяви, че тя няма такива правомощия. "Единственият орган, който може да определя цената, е КЕВР", каза Желев, като се оплака и от липсата на ефективни механизми за контрол над водоснабдителното дружество.

Кметът Любомир Христов обясни, че е инициирано свикване на заседание на Общото събрание на ВиК - Шумен, чиито дневен ред да е с една точка - връщане на цената на водата до нивото от 2018-та. "Успяхме да направим работен проект за пречиствателна станция и сега ще започне изграждането й, същото ще стане и с довеждащия водопровод. Аз също не съм съгласен с настоящата цена и това предложение на г-жа Манолова да се преразгледа решението и аз го приветствам. Но ние бяхме поставени до стената - ако нямахме приет бизнес план на ВиК, нямаше да можем да  кандидатстваме за тези средства за водопровода и пречиствателната станция", каза Христов. 

"Зад цената на водата седят конкретни разходи на ВиК дружествата. Специално за Шумен - състоянието на ВиК е резултат на 40 години недобро управление", каза Ивайло Касчиев, директор на Дирекция "ВиК услуги" в КЕВР. Той обясни също, че е било предопределено цената на водата в Шумен да е една от най-високите още с решението градът да се водоснабдява от язовир "Тича", който е далеч - на 22 километра, а и се налага използването на помпи, които гълтат много ток. 

На срещата присъства и началникът на отдел в Дирекция " Търговски дружества и концесии" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Мария Тодорова, но тя се въздържа да вземе отношение по поставените въпроси. 

ШУМ.БГ