Симптомите на прекомерната употреба на социални мрежи са подобни на тези на поведенченски и физически зависимости – тези хора поемат по-големи рискове, дори когато не би трябвало. Това показва изследване на учени от Мичиганския университет, публикувано в Journal of Behavioral Addictions.

Прекомерната употреба на социални мрежи води до промени в настроението, толеранс към "социалните награди", получавани в сайтовете, конфликти с близките и симптоми на абстиненция при опита да се ангажират с тях по-малко. Учените сочат, че има "ясен паралел" между тези симптоми и поведенческите симптоми при пристрастяване и опитват да установят има ли и прилика в начина, по който тези две групи хора, взимат решения.

Учените са използвали Бергенската скала за оценка на пристрастяването към "Фейсбук" (BFAS) върху 71 души и са ги накарали да изпълнят 100 пъти "хазартната задача от Айова" (IGT). Те са открили негативна връзка между коефициента на пристрастеност и резултатите от хазартната задача само най-зависимите от социалните мрежи участници в експеримента. Резултатите, според тях, показват, че тежката употреба на социални мрежи се асоциира с взимане на по-рискови решения.

При хазартната задача от Айова участниците виждат 4 тестета карти (A, B, C, and D) на екран пред себе си. Във всеки опит те избират една карта и получават пари за избора си, но някои от картите носят и наказания. Първите две тестета дават големи награди (по 100 долара), но наказанията са по-тежки и в дългосрочен план те отнемат повече пари, отколкото дават на участника. Двете други тестета (C и D) дават по-малки награди (по 50 долара), но и наказанията са по-малки. Участниците са били инструктирани, че целта е да спечелят възможно най-много и да загубят възможно най-малко пари, като могат да избират карти от всяко тесте и да сменят тестетата, когато поискат. Информирани са и че някои от тестетата им дават по-голямо преимущество и в тяхна полза да използват тях.

Резултатите показват, че хората, пристрастени към "Фейсбук", се справят по-зле със задачата. Изправени пред голям риск, те разчитат на добрия изход повече, отколкото взимат предвид опасността.

Дневник