Европейският парламент ще обсъди и гласува на заседанието си в Страсбург следващата седмица предложението на Европейската комисия занапред отпускането на средства от ЕС да бъде обвързано с върховенството на закона. Това показва програмата на предстоящото първо за годината заседание на евродепутатите.

Предвижда се плащанията от бюджета на ЕС да бъдат спирани за държави, които се намесват в работата на съдилищата, или не се борят с измамите и корупцията. Еврокомисията предлага, ако установи "широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава" в страна от ЕС, което пречи на управлението на европейските средства, да може да препоръча ответни мерки.

Тези мерки могат да бъдат от намаляване на предварителните плащания по проекти до прекъсване на плащанията. Когато еврокомисията намери за необходимо тези мерки да бъдат приложени, решението следва да бъде взето с одобрението на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.

В доклада по тази тема се отбелязва, че въвеждането на новите мерки би следвало да замени прилагания спрямо България и Румъния механизъм за сътрудничество и проверка. Групата на Европейската народна партия днес изрази подкрепа за предложението на комсията, от европейските консерватори и реформатори възразиха с виждането, че ОЛАФ вече съществува и не са необходими нови механизми за борба с измамите със средства от ЕС, а националистите уточниха, че все още се колебаят дали да подкрепят промяната.

Предвижда се също Европейският парламент да одобри увеличаване на средствата за програмата "Права и ценности", като до 2027 г. да бъдат осигурени близо два милиарда евро за насърчаване на демокрацията, правовата държава и основните права в ЕС. Комисията на Европейския парламент по граждански свободи предлага страни, срещу които са заведени искове по въпроса със законността, да губят правото да управляват сами получените от ЕС средства. /БТА

Дневник