Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира конкурс за избор на управител на „ВиК-Шумен“ ООД. Обявата е публикувана на сайта на министерството.

Желаещите да заемат шефското място във водоснабдителното дружество трябва да имат висше инженерно, икономическо или юридическо образование, с образователно-квалификационна степен "магистър". Другото изискване е да са с най-малко 5 години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с предмет на дейност - предоставяне на комунални услуги или най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.

Конкурсът за управител на шуменското ВиК ще се проведе в три етапа. Първият е подбор по документи, вторият – разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 5-годишен период, третият етап е събеседване.

Документи кандидатите могат да подават до 7 февруари в МРРБ.

Договорът с избрания кандидат за управител на „ВиК-Шумен“ ООД ще се сключи за срок от 3 години.

ШУМ.БГ