Извънредното общо събрание на „ВиК-Шумен“ ООД, на което трябваше да се гласува намаляване на цената на водата от 3,40 на 3,30 лв. за кубик, се провали.

Това бе единствената точка в дневния ред на събранието. До гласуването й не се стигна, защото Иван Крачунов, който е представител на държавата в Общото събрание, гласува против дневния ред. Заседанието бе закрито, разрешени бяха само протоколни снимки.

„Представителят на държавата не прие точката от дневния ред, гласува против и събранието приключи, преди да е започнало. Не се стигна изобщо до гласуване на предложението ни цената на водата да бъде намалена“, обясни заместник-кметът по „Икономическо развитие“ на община Шумен Росица Антонова.

Тя припомни, че държавата притежава 51% от акциите в дружеството, а общините от областта имат общо 49%.

По-късно от ВиК изпратиха прессъобщение, в което се казва, че представителят на държавата Иван Крачунов е гласувал против предложения дневен ред, тъй като според заповед РД-02-14-55/18.01.2019 г. на министъра на МРРБ Петя Аврамова се касае за вземане на решение по въпрос, който е извън определените в Търговския закон компетенции на Общото събрание на съдружниците. 

Общото събрание бе свикано по предложение на община Шумен.

ШУМ.БГ