Според очаквания и изчисления на Агенцията по вписванията, около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации за действителните си собственици до 31 май. Срокът за това започна да тече на 1 февруари, напомня ведомството. Задължението е записано в Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Заради подадени вече, но недължими по закон декларации, агенцията посочва, че фирмите, които не са длъжни да изпълнят това изискване на закона са едноличните търговци, едноличните акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица, дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала, събирателни дружества със съдружници физически лица. Тези търговци трябва да подават декларацията, само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните.

Тъй като срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е до 31.12.2020 г., те могат да подават декларация за действителни собственици в 4-месечен срок след пререгистрацията.

Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп. Агенцията по вписванията припомня, че няма правомощия да дава задължителни указания по прилагане на законите.

До момента в Агенцията по вписванията са подадени 64 декларации за действителни собственици като при 40 от тях не е имало нужда от декларирането.

Междувременно Асоциацията на работодателите изпрати писмо до премиера Бойко Борисов, с което настоява декларирането на действителните собственици на фирмите да става без нотариална заверка.

Дневник