Практически занятия в общинските администрации ще се проведат идния месец под ръководството на подполковник Георги Георгиев, началник на шуменското Военно окръжие.

„Правим го всяка година в различен формат, като целта е да бъде отработено взаимодействието между служителите в общинските структури и служителите на военното окръжие във връзка с готовността на общините по изпълнение на задачи във военно време“, каза подполковник Георгиев. Той уточни, че практическите занятия през април ще включват решения на казуси в различните общини.

По този повод днес под ръководството на подполковник Георгиев се проведе обучение на служителите по отбранително-мобилизационна подготовка от областната и общинските администрации в областта. То се състоя в залата на Областна управа и бе открито от областния управител проф. Стефан Желев.

По време на обучението са обсъдени въпроси относно дейностите на администрациите по отсрочване на запасни и техника-запас при мобилизация, готовността на общините по оповестяване и доставяне на ресурси от запаса.

Обучението се организира всяка година съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Наредбата за отсрочване от повикване във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника.

ШУМ.БГ