Европейският парламент и Съветът на ЕС (държавите членки) постигнаха съгласие по предложението на Европейската комисия за обособяването на запас от 10 хил. граничари до 2027 година, предаде БТА.

Посоченият запас ще бъде постоянен, се отбелязва в съобщение на Европейския парламент. Граничарите ще охраняват и ще връщат незаконно пребиваващи в ЕС чужденци по искане на приемащата държава. Предвижда се те да участват и в борбата с трансграничната престъпност.

През 2021 г. се предвижда в запас да бъдат осигурени 5 хил. служители. Ръководителите на граничната служба на ЕС ще трябва да присъстват на съвместни заседания на Европарламента и националните парламенти. Преди да влязат в сила, одобрените днес законодателни текстове подлежат на допълнително утвърждаване от евродепутатите и европейските министри.

Новите мерки целят да бъде подсилена Европейска агенция за гранична и брегова охрана ("Фронтекс"). В момента тя разчита единствено на приноса на държавите членки.

Дневник